Skip navigation.
Idéer om idéer

Back in business efter databasuppgradering

Webhotellet behagade gå till en nyare version på databasen, vilket gav lite sviter som går att orera om senare.

Viktigast nu är att det värsta är fixat, samt att dokumentera i grova drag hur:
- Exportera rubbet som SQL
- dubbelkolla att HELA databasen sparats. Kör .gz för att öka chansen...
- Ta emacs och byt alla charset=latin-1 mot charset=utf8.
- Sök&byt sen alla geggiga utf8-rester mot åäöÅÄÖéÉ etc.
- Sätt databasens kollation på uppkoppling till utf8-swedish
- Droppa databasen.
- importera SQL som latin1. Kör .gz
- Töm cachar mm.