Skip navigation.
Idéer om idéer

Aprilskämtet blev visst allvar

Är det inte fascinerande? För en vecka sen var aprilskämtet på www.publishyourbook.se ROT-bidrag för att använda böcker som isolering - för att minska koldioxidutsläpp och växthuseffekt.

Nu tipsas det på fullt allvar i en seriös DN-artikel om köpvanor och koldioxidutsläpp att man kan förbättra isoleringen med hjälp av bokhyllor; för att spara energi så man minskar sina koldioxidutsläpp på det personliga planet.

Är det inte fascinerande med idéer? Gränsen mellan skämt och allvar är hårfin - eller ska vi säga papperstunn i just detta fall? :-)