Skip navigation.
Idéer om idéer

Idéblogg

Viktiga saker ångrar man aldrig

Jag har funderat mycket de senaste åren. Det har resulterat i många affärsidéer. Men det har också resulterat i många tankar, idéer och uppfinningar kring livet, döden och allting annat. Bland annat har jag funderat på det här med tiden. Och det här är mina (preliminära) slutsatser när det gäller tid:

Alla har exakt lika mycket tid

idéparadox: idéer är kreativitet men affärsidéer är reklamslogans?

|

Jag har tänkt på en sak angående idéer. Idéer är inte detsamma som affärsidéer. Och med affärsidéer menar jag de korta kärnfyllda och säljande texterna som snyggt brukar presenteras i årsredovisningar. Ni vet vilka jag menar: â€?vårt företag ska verka för blabla och vi ska sälja blaha med mera och notera att vi ska göra allt med blajblaj osv". Jag tycker det luktar reklamslogans.

Syndicate content