Skip navigation.
Idéer om idéer

Viktiga saker ångrar man aldrig

Jag har funderat mycket de senaste åren. Det har resulterat i många affärsidéer. Men det har också resulterat i många tankar, idéer och uppfinningar kring livet, döden och allting annat. Bland annat har jag funderat på det här med tiden. Och det här är mina (preliminära) slutsatser när det gäller tid:

Alla har exakt lika mycket tid

Det är viktigt att komma ihåg. Därför får ingen säga: â€?Jag har inte tid.â€? För det är faktiskt det enda man har. I det stora hela har man exakt den tid som behövs för att man ska leva klart sitt liv. Man får inte mer eller mindre, utan det räcker precis. Och i det lilla hela har man exakt 24 timmar att spendera på olika saker varje dygn. Är det inte fantastiskt? Vilken rättvisa! Gammal som ung, rik som fattig – alla har vi lika mycket tid. Sen finns det pengar. Med pengar kan man köpa sig mer fri tid. Det vill säga tid fri från till exempel en arbetsgivare, eller tid fri från att städa sitt hus. Men man kan aldrig köpa sig mer tid, varken på bredden eller på längden.

Om alla har exakt lika mycket tid, kan ingen säga att man har mer eller mindre tid än någon annan. Ja det är ju faktiskt sant, eftersom ni kanske höll med mig i föregående stycke? Vad är det som skiljer då?

Prioriteringarna skiljer

När någon säger: â€?det där har jag inte tid medâ€? menar personen egentligen: â€?det där är inte viktigt för migâ€?. Men tyvärr tror jag att många prioriterar fel saker. Många prioriterar måsten framför viktigheter.

Jag har ett litet förslag till definition angående viktiga saker.
Definitionen lyder så här: viktiga saker ångrar man aldrig.

Prioritera viktiga saker

Då behöver du inte ångra dig. Men, säger många, världen snurrar vidare i ett rasande tempo! Men med exakt 24 timmar per dygn, märk väl. Hur ska man hinna med allt? Ja då gäller det verkligen att hitta det du tycker är viktigt och prioritera just detta? Det man prioriterar hinner man med, så enkelt är det.

Internet innehåller många sajter med mycket information, så hitta de sajter du tycker är kul och strunta i alla andra.

Tidningar finns det gott om, så hitta de du tycker är kul och strunta i alla andra.

Yrken finns det en uppsjö av, så sök dig fram till det yrke som sammanfaller med dina prioriteringar, som sammanfaller med det du tycker är viktigt, som gör ditt liv roligare, mer meningsfullt, mer motiverande.

Och du, gör prioriteringen själv! Innan någon annan gör det åt dig…