Skip navigation.
Idéer om idéer

Cyborgmoln och Idékampanjer välte Google för "idekampanj"

|

Numera föreslår inte Google att "idekampanj" är ett felstavat "aidskampanj" utan accepterar ordet som synonym till "idékampanj".

Det tog knappt tre veckor från att cyborgmoln.se och www.idekampanjer.se gjorde en gemensam insats med några artiklar var, tills Google accepterade "idekampanj" som ett eget ord.
(Originalartikeln på Cyborgmoln här)

Detta visar att ibland kan det vara en bra idé att kämpa för sina idéer. Även en stor koloss som cyborgmolnet Google med indexrobotar och allt kan lyssna på den som presenterar sin idé på rätt sätt och i rätt forum.