Skip navigation.
Idéer om idéer

Goga Pompa - ifrågasättande Science Fiction på PublishYourBook

Edit 060618: Provkapitlen ligger inte längre ute.

Boken presenteras av sin författare här.

(edit 070612 - lagt till kapitel)

Sen är det upp till läsaren att avgöra bokens värde.
Vem är Christer? Finns hela boken? Har han skrivit den? Kan han skriva? Borde han verkligen skriva Science Fiction? Är han etablerad författare under pseudonym eller wannabe?

Frågorna är ointressanta. Drar inte provkapitlen ihop åtminstone tusen läsare lär frågorna förbli obesvarade och sjunka ner i nätets glömskebrus. Ännu ett cyborgmoln som bildas, men inte växer.

Den som vill bli klokare på titeln kan läsa mer om sömnhallucinationsfenomenen hypnagoga och hypnapompa här.