Skip navigation.
Idéer om idéer

cyborgmoln's blog

"Internetvärd" sjunker medan resten stiger.

Dagens noteringar:
* Sökmotoroptimeringstävling upp på plats 67. (idekampanjer på #81)
* Aftonbladhet upp till plats 80 (idékampanjer kvar på typ 150)
* Expressn kvar på c:a #73
* idéer upp till 65.
* entreprenör ner på #48 (idékampanjer kvar på #37)
* Svenska Dagbladhet upp till #79 (idéer kvar på typ #150)
* Internetvärd ner på plats 73

Tycks stiga sakta fortfarande. Undrar om det krävs nån booster för att komma vidare eller om det räcker med småpill och is i magen...Akademisk fråga. De grova strategiska besluten är redan fattade. :-)

Footeroptimering för Sökmotoroptimeringstävling

Undersöker spekulationen att kontaktinformation höjer en sidas trovärdighet. Stämmer det borde footern jag slängt in få mig att stiga ungefär lika på samtliga tävlingsord i sökmotoroptimeringstävlingen.

Sökmotoroptimeringstävling omskriven i internet world

Jim Westergrens Sökmotoroptimeringstävling har fått en egen liten artikel på internet worlds hemsida. Det innebär då också att tidningen lär vara fullt medveten om att vilka ord som ingår i denna sökmotoroptimeringstävling.

Internetvärd bäst till, "Svenska Dagbladhet" sämst

|

Dagens noteringar:
* Sökmotoroptimeringstävling plats 77. (idekampanjer på #80)
* Aftonbladhet ner på plats 86 (idékampanjer på 156)
* Expressn ner på #73 (#137 idé...)
* idéer ner på plats 73.
* entreprenör på #43 (idékampanjer på #37)
* Svenska Dagbladhet på #93 (idéer #143)
* Internetvärd ner på plats 71 (#124 idé)

Målet att slå idekampanjer.se (som inte tävlar men har ett par artiklar med sökmotoroptimeringstävlingsorden) är uppfyllt plus målet att komma in på banan.
Nu återstår att knapra in lite poäng också...
Internetvärd ser ut att vara lättast att hissa upp. I teorin i alla fall. "Svenska Dagbladhet" är den som löper störst risk att trilla av banan.

Syndicate content