Skip navigation.
Idéer om idéer

cyborgmoln's blog

Aftonbladhet på pottkanten

Dagens noteringar:
* Sökmotoroptimeringstävling ner till plats 73 igen. Tillfällig topp förut då.
* Aftonbladhet har dykt mera och gungar på plats 84. Dags att ta tag i"Aftonbladhet"!
* Expressn ner till 70.
* idéer störtat till c:a 150. Tappat trovärdigheten där tro?
* Svenska Dagbladhet kvar på c:a #88
* Internetvärd ner till 88.

Liten svacka. Kanske dags att jobba lite igen.

Läge i Sökmotoroptimeringstävling för denna Internetvärd

|

Dagens noteringar:
* Sökmotoroptimeringstävling skutt upp på plats 54. (idekampanjer på #79)
* Aftonbladhet ner till plats 84. Dags att se upp?
* Expressn ner till 63.
* idéer kvar på c:a 80.
* Svenska Dagbladhet kvar på c:a #82
* Internetvärd kvar på 71.

Ännu inget drastiskt, men stigande. Positionen inom Sökmotoroptimeringstävlingssajterna är samma fortfarande, så allt pekar på att det främst är icke-tävlande som jag kör om.

Svenska Dag Bladhet börjar snart blogga här

Svenska Dag Bladhet är på ingående och kommer blogga på Svenska Dag Bladhets blogg

Hans tidigare bloggrecord är lite tveksam, men han har ett bra namn. Vi gillar det! Lycka till Dag Bladhet. Och hoppas dina klavertramp i Helsingborg hunnit bli preskriberade!

Internetvärd också erkänt som eget ord

Inte heller Internetvärd erbjuds "korrigering" av stavningen i Google längre. Ännu ett tävlingsord för denna Sökmotoroptimeringstävling som blivit erkänt. Nu är det bara "Svenska Dagbladhet" som återstår som sista ord som Google fortfarande anser vara en felsavning för ett annat ord - eller kanske snarare mening. Det är väl ordet "bladhet" som inte riktigt hunnit bli accepterat ännu. Ett ord som cyborgmoln.se dessutom råkar ligga tvåa på i Googles ranking.

Syndicate content