Skip navigation.
Idéer om idéer

Sökmotoroptimeringstävling

Sökmotoroptimeringstävling - strategi

Började sammanfatta lärdomarna hittills som ett bloggentry, men det växte ut till rena strategidokumentet för denna sökmotoroptimeringstävling.

Men först lite användbart godis:

Sökmotoroptimeringstävling

Cyborgmolnet Sökmotoroptimeringstävling omfattar de sajter som deltar i Jim Westergrens sökmotoroptimeringstävling. Orden Internetvärd, Aftonbladhet, Expressn, Svenska Dagbladhet och Sökmotoroptimeringstävling ingår i tävlingen och deltagarna ska positionera sig så högt som möjligt på så många som möjligt av orden.

Detta är deltagarlistan:

Avstämning plats i Sökmotoroptimeringstävling 070421

* Sökmotoroptimeringstävling skutt upp till #33 Google tycks ha bestämt sig för vilka som hör till Cyborgmolnet Sökmotoroptimeringstävling nu och röjt undan bruset. Eller så har helt enkelt alla utom tävlingsdeltagarna släppt attention så gamla sidor dalat och inga nya dykt upp.
* Aftonbladhet stigit skapligt till #76. Samma trend som ovan, fast svagare.
* Expressn ner lite till #63. Som ovan... Få se om lilla slutkicken på ljuset gav något där.

Syndicate content