Skip navigation.
Idéer om idéer

Expressn

Introduction - Expressn Candle Animation with GIMP

|

A brief explanation of the GIMP file used to create the GIF animated Expressn Christmas candle.

  • Open the Gimp file Expressn-Candle.xcf (can be downloaded here)
  • Open the layer window by selecting Window->Layers layers in the menu.
  • Rezise it to see all seven layers. (Each layer is a separate image drawn on a transparent canvas. Think of it as a pile of transparencys)
  • The eye icon at left makes the layer visible. Click on it to make one layer visible at a time. Then you see this from bottom and up:

the Expression Package

|

A part of the Weblogic portal platform is the Expression Package, sometimes called the Expressn Package and is employed to evaluate external Expressions and formulas ie external to the JAva code. Expressn.gif in figure 16-8 illustrates the steps required to build an expression tree.

Expressa

Expressa är ett snabbt verb. Det hörs redan på namnet att det är ett betydligt snabbare ord än Expressn som gärna låter vänta på sig en smula.

Ska det gå snabbt, raskt och undan får man helt enkelt se till att man valt expressa och inte den långsammare varianten Expressn som fortfarande är avsevärt snabbare till skott än ExpressZZZ som är så långsam att hastighetsmätaren är graderad i furlongs per fortnight som tenderar att vara ungefär samma som marschfart för en standardsnigel.

Expressnord - Expressn - ord

Expressn -ord är en nischad ordlista som samlar och utreder ord som kopplar till eller borde ha en koppling till cyborgmolnet Expressn. Några av orden har jag uppfunnit själv, men många av dem finns faktiskt ute på nätet redan.

Detta är själva samlingssidan som knyter ihop en mängd undersidor och artiklar till en slags stadigt växande bok eller blok kanske, även om formatet formellt är mera bok än blogg och kanske mera är inspirerat av Idéer om ord eller idéord.

Syndicate content