Skip navigation.
Idéer om idéer

Aftonbladhet

Googlesök "Aftonbladhet" i cyborgmolnet SEO-SM

|


Sökrutan ovan söker b

Google April-1 Expressn is 'Aftonbladhet'

Google April-1 Expressn is 'Aftonbladhet'

Aftonbladhet krisar och Svenska Dagbladhet på pottkanten igen. Dags att fixa lite.

|

Dagens noteringar:
* Sökmotoroptimeringstävling ner till plats 81. Konkurrensen hårdnar. Eller så har jag lagt för mycket jobb på andra saker...
* Aftonbladhet har dykt till 116. Verkligen dags att ta tag i "Aftonbladhet" tydligen!
* Expressn kvar på 71.
* idéer upp till c:a 110. Tillfällig dipp. Eller så fångades det upp av att sidan med länkar från Jim blivit lite etablerad (det var den som tog ordet).
* Svenska Dagbladhet ner på #98. Otrevligt dålig marginal.
* Internetvärd kvar på c:a 91. Verkar som det är mindre krigande där.

Definitivt dags att jobba lite igen.

Sökmotoroptimeringstävling - Bloksektion Q4 2006

| | | |

Bloksektion Q4 2006 innehåller kapitlen/inläggen för oktober, november och december.

Syndicate content